ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων για ανίχνευση επιπέδων βιταμινών, μετάλλων, αμινοξέων, κ.α

100%

Ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων ολόκληρου του σώματος για καταγραφή παθογόνων συχνοτήτων

100%

Ανίχνευση προδιαθέσεων ασθενειών μέσω του ενεργειακού πεδίου του σώματος

100%

Ελεκτροδερμική δραστηριότητα, για την ανάλυση της ψυχοφυσιολογικής δραστηριότητας

100%

Ηλεκτρομυογράφημα, για την καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας νευρών & μυών.

100%

error: Content is protected! All rights reserved.